BẤT NGỜ VỀ THỜI GIAN SỬ DỤNG THỰC PHẨM

*Please kindly see the English below*

Có một quan niệm phổ biến về thực phẩm là cần phải làm lạnh chúng ngay khi mua về nhà nếu bạn không dùng ngay.

Thực ra, bạn có thể làm lạnh chúng vào bất kỳ lúc nào miễn trước thời hạn sử dụng an toàn.


Bất kỳ thực phẩm nào bạn mua sẽ có hai thời hạn quan trọng. Thời hạn sử dụng tốt nhất (Best-before) là mốc thời gian bạn dùng thực phẩm đó với chất lượng gần như nguyên vẹn. Thời hạn sử dụng an toàn (Use-by date) là mốc thời gian bạn dùng thực phẩm đó không gây hại cho sức khỏe.

There is a common myth that foods need to be freezed right after buying if not consumed immediately. In fact, you could freeze them at anytime up to use-by date.

Any food you buy has two important dates. The Best-before date is the time-point before which you could eat that food with almost undegenerated quality. The Use-by date is the time-point before which you could consume that food with safety.

#Monday #food4 views

Join our mailing list for updates

©2023 by Nulla. Proudly created with Nulla.life